BİLGİ SAYAMIYORUM beta

MS SQL de gruplama ve sıralama yapmak - GROUP BY / ORDER BY

0

Prosedürle (stored procedure) olsun olmasın ms sql ile veri çekerken, listelerken sıkça ihtiyaç duyacağınız gruplama "GROUP BY", sıralama da "ORDER BY" ifadeleri ile kullanılır.

 

GROUP BY

Çektiğiniz, listelediğiniz verileri belli bir kolon altında gruplamanızı sağlar. Genellikle bir veri dizisinde birden fazla bulunan içerikleri teke indirgemek için kullanılır.

SELECT 

   title, 

   question,

FROM

   posts

GROUP BY

   title,

   question

Burada görüldüğü üzere "SELECT" kullanarak çektiğimiz tüm verilerin hepsini "GROUP BY" kullandığımızda onun altına da yazmalıyız. Yukarıdaki örnekte "posts" tablosundaki verilerin "title" ve "question" kolonları istenmektedir. "GROUP BY" ile de aynı "title" ve "question" kolonuna sahip olan satırlar teke indirgenir.

 

ORDER BY 

Çektiğimiz, listelediğimiz verilerin belirli bir sıra dahilinde gösterilmesini sağlar. Bu ifade bir sayı veya karaktere göre sıralama yapılmasını sağlar. 

SELECT 

   ID,

   title, 

   question, 

FROM 

   posts

ORDER BY

   ID DESC

"SELECT" kullanarak çektiğimiz verileri "ID" kolonuna göre sıralıyoruz. Burada kullanabileceğimiz özellikler:

 

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER