BİLGİ SAYAMIYORUM beta

MS SQL de temel ifadeler - INSERT / UPDATE / DELETE / SELECT

0

Sql dili ile uğraşmaya yeni başlasanız da 30. database isini oluşturuyor olsanız da kullanacağınız temel ifadeler şunlardır:

Sql kod üreten kişisel ya da profesyonel bir çok program olsa da sql kodlaması yaparken bu ifadeleri bilmeden bir şey yapma ihitmaliniz düşük. Temelde bu ifadeleri otomatik olarak üreten programlardan bağımsız olarak bir çok prosedür yazacağınızdan, onlar dahilinde de bu bildirimleri kullanmanız kaçınılmaz. 

INSERT

INSERT INTO
   posts
   (
      title,
      question,
      answer
   )
SELECT
   'başlık',
   'soru',
   'cevap'

Burada "posts" içerik koyduğumuz tablonun adıdır. "title", "question", "answer" ise içerik koymak istediğimiz kolonların adıdır. Select in altındaki tırnak içindeki kısımlar ise her bir kolon için konulması beklenen yeni içeriklerdir.

Bu tip bir kod şu durumlarda çalışır:

 1. Eğer "posts" tablosunda sadece bu 3 kolon varsa 
 2. Fazladan bir ID kolonu varsa ve o "auto-increment" (kendiliğinden artan) olarak ayarlandıysa
 3. Fazladan kolonlar varsa ve o kolonlar "allow null" (boş olabilir) olarak ayarlandıysa
 4. İçerik kolonları string (varchar, nvarchar, text, ntext etc) ise

 

UPDATE

UPDATE 
   posts
SET
   title = 'başlık yeni',
   question = 'soru yeni',
   answer = 'cevap yeni'
WHERE
   ID = 1

Burada "posts" içerik güncellediğimiz tablonun adıdır. "title", "question", "answer" ise içerik güncellemek istediğimiz kolonların adıdır. Bu kolonların yanındaki tırnak içindeki kısımlar ise her bir kolon için konulması değişmesi istenen yeni içeriklerdir. WHERE ifadesindeki ID ise özgün "ID" kolonudur. Burada değişmesini istediğimiz satırın id si 1 olduğu için bu şekilde yazmamız gerekir. 

Bu tip bir kod şu durumlarda çalışır:

 1. Eğer "posts" tablosunda sadece bu 3 kolon ve ID kolonu varsa 
 2. ID kolonu "auto-increment" (kendiliğinden artan) ise. Eğer değilse ve aynı id ye sahip 2 satır varsa değişiklik 2 satıra da yapılır
 3. Fazladan kolonlar varsa ve o kolonlar "allow null" (boş olabilir) olarak ayarlandıysa
 4. ID kolonu integer (int) ve içerik kolonları string (varchar, nvarchar, text, ntext etc) ise

 

DELETE

DELETE FROM
   posts
WHERE 
   ID = 1

Burada "posts" içerik sildiğimiz tablonun adıdır. WHERE ifadesindeki ID ise özgün "ID" kolonudur. Burada silinmesini istediğimiz satırın id si 1 olduğu için bu şekilde yazmamız gerekir. 

Bu tip bir kod şu durumlarda çalışır:

 1. Eğer "posts" tablosu varsa ve o tabloda "1" id li bir satır varsa

 

SELECT

SELECT
   ID,
   title,
   question,
   answer
FROM
   posts
WHERE
   ID = 1

Burada "posts" içerik çekmek istediğimiz tablonun adıdır. "ID", "title", "question", "answer" ise içerik göstermek istediğimiz kolonların adıdır. WHERE ifadesindeki ID ise özgün "ID" kolonudur. Burada değişmesini istediğimiz satırın id si 1 olduğu için bu şekilde yazmamız gerekir. "posts" tablosunda bu kolonlar dışında başka kolonlar var önemli değil bu ifade sadece bu 4 kolu çeker.

Bu tip bir kod şu durumlarda çalışır:

 1. Eğer "posts" tablosunda sadece bu 4 kolon varsa
 2. ID kolonu "auto-increment" (kendiliğinden artan) ise. Eğer değilse ve aynı id ye sahip 2 satır varsa 2 satır da gösterilir.
 3. ID kolonu integer (int) ise

Eğer hızlı yolsa tüm satır içeriğini çekmek isterseniz şu ifadeyi de kullanabilirsiniz.

SELECT
   *
FROM
   posts
WHERE
   ID = 1
Eğer tablodaki tüm satıları çekmek isterseniz bu ifadeyi kullanın.
SELECT
   *
FROM
   posts
 
Bunlar ms sql de kullanılan temel ifadelerdir. Bu ifadeleri prosedürler içinde yazarsanız site programlaması adına daha yararlı ve hızlı olur. Stored Procedure ler başka bir yazıda anlatılacaktır. 
 
Bu ifadeleri kullanırken kullanabileceğiniz şeylerden bazıları WHERE, ORDER BY, GROUP BY dır. Bunlardan da başka bir yazıda bahsedilecektir.

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER