BİLGİ SAYAMIYORUM beta

Git dahilinde işlem yapan kullanıcıların kayıtları nasıl incelenir?

0

Özellikle grup olarak çalışılan projelerin ihtiyaç duyabileceği gibi, kullanıcı kayıtlarını görmek sıklıkla işinize yarayacaktır. Diyelim ki kullanıcının adı "spielersun" ya da "jack shepard", bu isimlerin tamamı ya da çok benzeri yoksa bir parçası ile kayıt çağırma işlemini yapabilirsiniz:

git log --author="spielersun"
git log --author=sun
git log --author=jack
git log --author=jack --all

Yukarıdaki "--all" parametresi, aynı kullanıcının sadece o anki dallanmada değil, tüm dallanmalardaki (branch) kayıtlarını incelemek içindir. Şu şekilde kayıtlı e-posta adresi ile de kayıt çağırma işlemini yapabilirsiniz:

git log --author=$(git config user.email)

İki kullanıcının birlikte kayıtlarını görmek isterseniz:

git log --author="\(sun\)\|\(jack\)"

Çalışma grubunuzun boyutuyla orantılı olarak ihtiyaç duyabileceğiniz bir başka şey ise belli kullanıcılar dışındaki kayıtları görmek, onu da bir ya da daha fazla kullanıcı için şöyle yapabilirsiniz:

git log --author='^(?!sun).*$' --perl-regexp
git log --author='^(?!sun|jack).*$' --perl-regexp

"format" parametresi ile, kayıt listelemesinin görüntüsü ve düzeni ile de oynayabilirsiniz:

git log --author="sun" --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
git log --format=%an | egrep -v 'spieler*' | xargs -n 1 git log -1

Kayıtları bir text dosyasında görmek isterseniz ise işleme "cat" ve dosya adı eklemeniz yeterli:

cat | git log --author="sun" > sun_details.txt

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER