BİLGİ SAYAMIYORUM beta

C++ ta "Hello World!" çıktısı nasıl alınır?

0

C++, Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış, C'yi kapsayan ve çok paradigmalı, yaygın olarak kullanılan, genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak C With Classes (Sınıflarla C) olarak adlandırılmış, 1983 yılında ismi C++ olarak değiştirilmiştir. Basit bir "Hello World!" programı oldukça küçüktür:

     #include <iostream>

     int main(){
          std::cout << "Hello World!" << std::endl;
          return 0;
     }

Adım adım incelemeye başlayalım.

     #include <iostream>

include komutu kullanacağımız headerları(C++'ta herşey tanımlı olmalıdır '.h' uzantılı dosyalar bunun için kullanılır) tam anlamı ile kodumuza dahil eder. Kullanacağımız fonksionlar vb. herşeyi önceden tanımlamanın önemi şurada çıkar C++ her dilde olduğu gibi yukarıdan ağaıya doğru çalışır ama C# gibi aşağıda tanımlanan değişken yada fonksion yukarıdaki tarafından görülemez. Bu yüzden '.h' içinde deklare edildikten sonra gerçek kod yazılır ve '.h' dahil edilir. Kodun gerçek hali şuna benzer.

<> derleyicinin bulunduğu noktada ki include klasöründe bakar dosyaya.Projenin bulunduğu yerdeki dosyayı eklemek için "" kullanılır: #include "textureManager.h" gibi.

     int main();

C++ programları main fonksionu ile başlar ve baştaki int döndüreceği tipi belirtir ki main her zaman int döndürmek zorundadır.Dönen değer iştetim sistemine programın çalışma başarısın konusunda bilgi verir.0 başarı için 0 hariç bir sayı ise başarısızlık olarak yorumlanabilir.

     std::cout << "Hello World!" << std::endl;

Burada ki 'std' isim alanını işaret eder "std :: (de ki) cout " C++ operatörlerin overload(aynı isimli iki fonksionu düşünün aldığı parametreler farklı ve giden parametreye göre çağırılan fonksion seçilir) edilmesine izin verir.'<<' bunlardandır kısaca aktarmak gibi düşünebilirsiniz. Yani yapılan 'std' e bulunan 'cout' a "Hello World!" ve yine 'std' e bulunan 'endl' eklenir ki 'endl' sadece yeni satır için yer tutucu olarak görebilirsiniz, '\n' değerindedir. Eğer her 'cout' cağıırırken başına 'std::' eklemek istemiyorsanız include işlemlerinden sonra 'using namespace std;' eklemeniz yeterli olur buda std isim alanını kullandığınızı söylemektir.

     return 0;

İşletim sistemine programın başarı ile bittiğini 0 göndererek iletir. Eğer bunu derleyip gözlemlemek isterseniz benim kullandığım Code::Blocks iyi bir seçim olabilir Visual Studio da bir seçenek tabii ki.

BENZER 7

Kimse etkileşime girmemiş

ETİKETLER